Zastrzeżenia prawne

Witryna www.nelmare.pl jest udostępniania na warunkach opisanych poniżej, z dodatkowymi zastrzeżeniami zawartymi w zakładce Prawa autorskie.

Witryny www.nelmare.pl można używać tylko do celów osobistych i niekomercyjnych. Nelmare Sp. z o.o. zabrania używania jakichkolwiek zautomatyzowanych systemów lub oprogramowania do pozyskiwania danych z tej strony do celów komercyjnych oraz także udostępniania lub obsługiwania łączy do niniejszej witryny bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Nelmare Sp. z o.o.

Witryna www.nelmare.pl jest dostępna w takim widoku w jakim Użytkownik ją otrzymuje z serwera obsługującego. Właściciel witryny, Nelmare Sp. z o.o. nie udziela żadnych gwarancji co do dostępności serwisu, która może być ograniczona lub przerwana w dowolnej chwili bez powiadamiania Użytkownika.

Wszelkie informacje, dane i materiały udostępniane w ramach witryny www.nelmare.pl są chronione prawami autorskimi, prawami do znaków towarowych, prawami do baz danych lub innymi prawami własności intelektualnej. W przypadku jakiegokolwiek nieupoważnionego korzystania z niniejszej witryny Nelmare Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do podjęcia wszelkich niezbędnych działań, w tym wystąpienia na drogę sądową, bez uprzedzania o tym fakcie Użytkownika. 

Mimo dołożenia wszelkich możliwych starań Nelmare Sp. z o.o. nie gwarantuje, że informacje i ceny zawarte na stronach serwisu są wolne od uchybień i błędów, które nie mogą być podstawą do roszczeń. Nelmare Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany zawartości witryny w każdej chwili przez wyłączanie stron wcześniej dostępnych i włączanie nowych stron. Nelmare Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zdarzenia wynikłe podczas przeglądania stron witryny www.nelmare.pl.

W celu poprawienia funkcjonalności witryny www.nelmare.pl istnieje prawdopodobieństwo zamieszczania odwołań hipertekstowych do zasobów internetowych podmiotów trzecich. W takim przypadku Użytkownik powinien zapoznać się z ograniczeniami prawnymi mającymi zastosowanie dla tych zasobów.

Treści "Zastrzeżeń prawnych", "Polityki prywatności” oraz "Praw autorskich" mogą ulec zmianie w każdej chwili, bez uprzedniego poinformowania Użytkownika.