Regulamin Serwisu

Regulamin Serwisu Nelmare Sp. z o.o.

 

§ 1 Informacje ogólne

1.1 Właścicielem Serwisu i podmiotem świadczącym usługi w ramach Serwisu jest Nelmare Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Walońska 9/2, 50-413 Wrocław, wpisana do KRS pod numerem 0000542151, posiada Zezwolenie Organizatora Turystyki i Pośrednika Turystycznego nr 651 nadany przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego oraz Gwarancję Ubezpieczeniową wydaną przez Bank Spółdzielczy w Oleśnicy. Beneficjentem tej gwarancji jest Marszałek Województwa Dolnośląskiego z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Wybrzeże Słowackiego 12-14. 

1.2 Regulamin określa zasady korzystania i funkcjonowania serwisu internetowego Nelmare Sp. z o.o. zwanego dalej Serwisem, znajdującego się pod adresem URL www.nelmare.pl. Postanowienia Regulaminu wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej określają prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu. 

1.3 Korzystanie z Serwisu oraz zakup świadczeń i imprez turystycznych Nelmare Sp. z o.o. uzależnione jest od akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu. Korzystanie z Systemu Nelmare Sp. z o. o. w celu dokonania rezerwacji i/bądź zakupu świadczeń i imprez turystycznych jest akceptacją postanowień Regulaminu. 

§ 2 Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą internetową

2.1 Serwis Nelmare Sp. z o.o. umożliwia uzyskanie aktualnych informacji o ofercie turystycznej Nelmare Sp. z o. o.

2.2 Serwis Nelmare Sp. z o.o. umożliwia dokonywanie rezerwacji, zgłoszenie zapytania o rezerwację imprezy oraz zakup imprez turystycznych poprzez system rezerwacji internetowej Nelmare Sp. z o.o. zwanego dalej Systemem. 

2.3 Serwis Nelmare Sp. z o.o. umożliwia zapisanie się do newslettera oraz otrzymywanie e-mailem informacji w ramach Serwisu.

§ 3 Zasady korzystania z systemu rezerwacji internetowej Nelmare Sp. z o.o.

3.1 Proponując Klientom świadczenia i imprezy turystyczne Nelmare Sp. z o.o. określa w Systemie następujące informacje:

  • cenę świadczenia lub imprezy turystycznej 
  • miejsce pobytu lub trasę imprezy turystycznej
  • rodzaj, klasę, kategorię lub charakterystykę środka transportu
  • położenie, rodzaj i kategorię obiektu zakwaterowania według przepisów kraju pobytu
  • ilość i rodzaj posiłków
  • program zwiedzania i atrakcje turystyczne w ramach wycieczek
  • rodzaj i kategorię oraz dodatkowe udogodnienia samochodu w ramach oferty wynajmu

3.2 Rezerwacja świadczenia lub imprezy turystycznej poprzez System: 

3.2.1. Krok pierwszy – wybór oferty 

Korzystając z wyszukiwarki ofert Klient określa kryteria wyszukiwania: rodzaj wyjazdu, termin wyjazdu, miejsce wylotu, ilość osób podróżujących oraz inne kryteria. Wyszukiwanie ofert możliwe jest również za sprawą prezentacji w poszczególnych częściach Serwisu podzielonych według kategorii (np. wynajem samochodu, wycieczki, blog, informacje o regionach). W wynikach wyszukiwania prezentowane są wszystkie świadczenia i imprezy turystyczne zgodnie z określonymi oczekiwaniami Klienta. 

3.2.2. Krok drugi – prezentacja wybranej oferty 

Po wyborze przez Klienta konkretnej oferty System prezentuje szczegółowy opis świadczenia lub imprezy turystycznej wraz ze zdjęciami oraz opisem poszczególnych świadczeń zawartych w cenie usługi lub imprezy turystycznej. 

3.2.3. Krok trzeci – rezerwacja wybranej oferty 

Po dokładnym zapoznaniu się z opisem świadczeń lub imprezami turystycznymi Klient dodaje wybrane świadczenie do wirtualnego koszyka zakupowego, zwanego „Walizką”. Możliwy jest podgląd wybranych elementów zawartych w „Walizce” z możliwością ich wycofania (poprzez przycisk „usuń”). Po wyborze konkretnych świadczeń Klient składa zamówienie. Klient wprowadza własne dane osobowe niezbędne do złożenia zamówienia w Systemie: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail jako Płatnika oraz dane Uczestników. Klient akceptuje Regulamin, Ogólne Warunki Uczestnictwa Nelmare Sp. z o.o., ogólne Warunki Ubezpieczenia oraz wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych na potrzeby złożenia zamówienia. Na podany przez Klienta adres e-mail przesyłane zostaje potwierdzenie potwierdzające złożenie zamówienia. Potwierdzenie warunków zamówienia następuje w przeciągu 24 h od momentu jego złożenia wraz z informacją na temat płatności. 

3.2.4. Krok czwarty – wybór formy płatności 

Po dokonaniu rezerwacji, czyli otrzymaniu odpowiedzi zwrotnej i jej potwierdzeniu oraz umowy Klient wybiera jedną z 3 form płatności:

  • płatność zaliczki bądź całości należności za pomocą tradycyjnego przelewu bankowego
  • płatność zaliczki bądź całości gotówką osobiście w biurze 

Przy rezerwacji świadczenia lub imprezy turystycznej w terminie powyżej 30 dni do daty wyjazdu Klient może dokonać wpłaty zaliczki w wysokości 30% ceny imprezy. Pozostała cześć należności musi zostać zapłacona najpóźniej na 30 dni przed rozpoczęciem realizacji świadczenia lub imprezy. Przy rezerwacji świadczenia lub imprezy turystycznej w terminie krótszym niż 30 dni przed wyjazdem Klient płaci całą cenę, nie później niż 24 godz. od potwierdzenia rezerwacji. 

3.2.5. Krok piąty – potwierdzenie rezerwacji 

Nelmare Sp. z o.o. potwierdza rezerwację po sprawdzeniu wpływu pieniędzy na rachunek bankowy. Klient otrzyma mailem potwierdzenie rezerwacji. Z chwilą potwierdzenia rezerwacji zawarta zostaje umowa między Klientem a Nelmare Sp. z o.o. Umowę należy wydrukować i zabrać ze sobą w podróż. W przypadku umów zawieranych na odległość nie istnieje konieczność odsyłania podpisanej umowy. 

3.3. Rezerwacja świadczenia lub imprezy turystycznej dokonana w systemie ważna jest przez 24 godziny. Po upływie tego terminu nieopłacona rezerwacja zostaje usunięta z systemu automatycznie. Opłacona rezerwacja oznacza taką, za którą należność znajduje się na koncie bankowym Nelmare Sp. z o.o lub została dokonana płatność gotówki w biurze. Czas ważności rezerwacji wstępnej może być skrócony w przypadku ofert zakupionych w ostatniej chwili przed wyjazdem. W przypadku tego typu rezerwacji o terminie płatności Klient zostanie poinformowany indywidualnie przez konsultanta Nelmare Sp. z o.o. 

3.4. Nelmare Sp. z o.o. publikuje w Systemie Ogólne Warunki Uczestnictwa, w których określa warunki umowy.

§ 4 Newsletter

4.1. W celu zapisania się do newslettera należy podać swój adres e-mail. Wpisując adres Użytkownik Serwisu wyraża zgodę na przesyłanie informacji na temat ofert i informacji odnoszących się bloga. Aby dokonać pełnej aktywacji adresu należy kliknąć koniecznie na link aktywacyjny umieszczony w wysłanej pod wskazany adres e-mail wiadomości. 

§ 5 Niewiążący charakter Serwisu

Wszelkie informacje opublikowane w Serwisie, w szczególności materiały dotyczące świadczeń turystycznych i imprez turystycznych oraz cen, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Zawartość Serwisu ma jedynie charakter informacyjny i stanową jedynie zaproszenie do zawarcia umowy.

§ 6 Ochrona danych osobowych

6.1. Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu jest Nelmare Sp. z o. o. zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych - Dz.U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).

6.2. Użytkownicy Serwisu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Nelmare Sp. z o.o. poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu i wysłanie formularza.

6.3. Dane osobowe Użytkowników mogą być przetwarzane i wykorzystywane przez Nelmare Sp. z o.o. w celach marketingowych, statystycznych, archiwalnych, przesyłania materiałów informacyjnych.

6.4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

6.5. W czasie, gdy dane będą przetwarzane, Użytkownikowi Serwisu przysługuje prawo do wglądu w dane, prawo ich poprawienia oraz prawo wyrażenia odmowy udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

§ 7 Postanowienia końcowe

7.1. Nelmare Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, aby informacje zawarte w Serwisie były wolne od błędów i pomyłek. Mimo dołożenia wszelkich starań Nelmare Sp. z o.o. nie udziela gwarancji, że informacje i ceny zawarte w Serwisie są wolne od uchybień i błędów, które nie mogą być podstawą do roszczeń. W związku z tym wiążący charakter mają informacje wskazane w zawartej z Klientem umowie, potwierdzeniu rezerwacji a także Ogólnych Warunkach Uczestnictwa Nelmare Sp. z o.o.

7.2. Nelmare Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za niezależne od niego, nieprawidłowe pod względem technicznym działanie Serwisu oraz za przerwy w dostępności Serwisu. Nelmare Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia zaistniałe podczas przeglądania Serwisu.

7.3. Nelmare Sp. z o. o. zastrzega sobie możliwość zmiany zawartości Serwisu w każdej chwili przez wyłączenie stron wcześniej dostępnych i włączenie nowych stron.

7.4. Użytkownicy Serwisu zobowiązują się, że nie będą podejmowali działań zmierzających do dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Korzystanie z Serwisu możliwe jest tylko w swoim imieniu. Jeśli Użytkownik czyni to w imieniu osoby trzeciej, oznacza to, że posiada ważne w świetle prawa pełnomocnictwo. Za działanie bez pełnomocnictwa lub z przekroczeniem jego granic Użytkownik Serwisu ponosi pełną odpowiedzialność.

7.5. Wszelkie prawa autorskie do zawartości Serwisu przysługują Nelmare Sp. z o.o. Powielanie przenoszenie, dystrybucja lub zapisywanie na jakichkolwiek nośnikach, bez wcześniejszej pisemnej zgody Nelmare Sp. z o.o. jest zabronione. Użytkownicy Serwisu mają prawo, wyłącznie w celach prywatnych, do przeglądania informacji zamieszczonych w Serwisie, dokonywania ich zapisu w postaci plików tymczasowych oraz drukowania wybranych stron.

7.6 Reklamacje

7.6.1. Tryb postępowania reklamacyjnego związanego z realizacją imprezy turystycznej regulują Ogólne Warunki Uczestnictwa. 

7.6.2. Reklamacje związane z użytkowaniem Serwisu prosimy kierować pisemnie na adres e-mail kontakt@nelmare.pl lub na adres pocztowy: Nelmare Sp. z o.o. ul. Walońska 9/2, 50- 413 Wrocław 

7.7. Zmiany Regulaminu dokonywane będą przez Nelmare Sp. z o.o. poprzez zamieszczenie nowej treści Regulaminu na stronach internetowych www.nelmare.pl. Zmieniony regulamin wchodzi w życie z chwilą zamieszczenia go na powyższych stronach.