Przed podróżą

Czas trwania imprezy turystycznej (ilość dni). W przypadku realizacji programów imprez turystycznych podana jest całkowita ilość dni od wyjazdu/wylotu z Polski do przyjazdu/przylotu do Polski. Oznacza to, że czas podróży np. samolotem wliczony jest w czas trwania imprezy turystycznej. Z reguły na podróż przeznaczony jest pierwszy i ostatni dzień imprezy, a rozkłady lotów opisane są w na stronie internetowej: www.nelmare.pl. Impreza tygodniowa lub dwutygodniowa (w szczególności pobytowa z transferem lotniczym), może oznaczać odpowiednio 7 lub 14 dób hotelowych i odpowiednio 8 i 15 dni. Za rozpoczęcie imprezy uważa się pierwszy dzień, będący datą zbiórki w miejscu wyjazdu lub na lotnisku. Dniem zakończenia imprezy jest dzień planowanego powrotu do kraju. W przypadku innych świadczeń turystycznych podawane są konkretne dni realizacji świadczeń (od – do) dla świadczeń noclegowych, lokalnych wycieczek fakultatywnych oraz wynajmu samochodu.

PRZELOT

Przelot. Biuro korzysta z usług różnych linii lotniczych (czarterowych i rejsowych) oferując przeloty w klasie ekonomicznej. W przypadku niektórych przelotów istnieje możliwość zakupienia (za dodatkową opłatą) klasy o podwyższonym standardzie. Catering w samolocie– linie lotnicze nie wliczają w cenę przelotu cateringu, istnieje jednak możliwość zakupienia na pokładzie samolotu przekąsek oraz napojów. Podróże realizowane drogą lotniczą z różnych względów programowych czy technicznych mogą ulec zmianie. Organizator w porozumieniu z liniami lotniczymi stara się zminimalizować tego typu sytuacje, lecz w przypadku ich zaistnienia prosi Klientów o wyrozumiałość. W niektórych przypadkach przylot na miejsce docelowe może odbywać się w godzinach nocnych, a powrót w godzinach porannych. Loty czarterowe są lotami bezpośrednimi bądź w wyjątkowych przypadkach odbywają się z międzylądowaniem.

Opóźnienia wylotów i zmiany godzin przelotów rejsowych/czarterowych. Sytuacje tego rodzaju mogą mieć miejsce szczególnie w okresach wzmożonego ruchu turystycznego i z reguły wynikają z warunków atmosferycznych lub innych zakłóceń, na które Organizator nie ma wpływu (strajki obsługi, awarie techniczne, lokalne przepisy dotyczące startów i lądowań samolotów, obostrzenia przepisów bezpieczeństwa itp.). Prosimy o wyrozumiałość – pracownicy lub lokalni przedstawiciele zawsze będą starali się pomóc Klientom. Zasady odszkodowań i pomocy dla pasażerów uregulowane są w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady nr 261/2004 z dnia 11 lutego 2004 (o zasadach odszkodowań i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład lub odwołania lub dużego opóźnienia lotów) oraz w Ustawie z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2013 r. poz. 1393, z2014 r. poz. 768 oraz z 2015 r. poz. 978, 1221 i 1586). W zależności od warunków atmosferycznych, rodzaju i wielkości samolotu Organizator zastrzega możliwość wprowadzenia międzylądowań lub zmiany przewoźnika oraz warunków przewozu. Organizator nie posiada żadnego wpływu na opóźnienia samolotów spowodowane zaistnieniem nadzwyczajnych okoliczności, których nie można było uniknąć pomimo podjęcia wszelkich możliwych środków (do których zgodnie z Rozporządzeniem (WE) NR 889/2002) zalicza się: warunki meteorologiczne, które uniemożliwiają dany lot, zagrożenie bezpieczeństwa, destabilizację polityczną, nieoczekiwane wady, które mogą wpłynąć na bezpieczeństwo lotu, strajki, które mają wpływ na działalność przewoźnika.

Czas lokalny. Godziny przylotu i wylotu samolotów podane są w czasie lokalnym. Grecja leży w strefie GMT +2, obowiązuje czas polski plus jedna godzina (+ 1 godzina).

Godziny wylotów i przelotów. Dzień przylotu i wylotu uważany jest za dzień podróży. Nie wszystkie loty docelowe mogą odbywać się w godzinach porannych, a loty powrotne w godzinach wieczornych. Zdarza się, że rozkłady i terminy lotów w krótkim czasie ulegają zmianie. Zmiany mogą dotyczyć zarówno lotów czarterowych oraz przelotów realizowanych samolotami rejsowymi. Aktualną godzinę przelotu należy potwierdzić u Organizatora na 24 godziny przed wylotem. Godziny na wylot z Polski należy potwierdzić u Organizatora (e-mailowo lub telefonicznie), natomiast godziny i miejsce zbiórki na powrót do Polski należy potwierdzić u przedstawiciela Organizatora.

Przewóz wózków i fotelików dziecięcych. W większości linii lotniczych można przewozić w ramach bagażu podręcznego nosidełko, kołyskę lub gondolę jeśli mieści się w schowku nad głowami pasażerów. We wszystkich liniach w kabinie można przewozić jedzenie dla niemowlęcia. W ramach bagażu rejestrowanego w większości linii można przewozić składane wózki spacerowe dla dzieci. Szczegółowe informacje dostępne są w regulaminach przewozu linii obsługujących dany przelot dostępnych na stronie www.nelmare.pl.

Utrata lub zniszczenie bagażu. Sytuacje takie regulowane są międzynarodowymi konwencjami dotyczącymi ruchu lotniczego, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. W przypadku utraty lub zniszczenia bagażu podczas przelotu, należy niezwłocznie zgłosić ten fakt obsłudze lotniska i pobrać od niej potwierdzenie szkody – tzw. druk PIR. Druk PIR wraz z oryginalnymi przywieszkami bagażowymi, kartami pokładowymi i innymi dokumentami potwierdzającymi zarówno sam fakt poniesienia szkody jak i jej wartość, należy załączyć do reklamacji.

Zbiórka na lotnisku. Zbiórka na lotnisku odbywa się 2 godziny przed planowanym odlotem przy stanowisku odprawy bagażowo – biletowej (check-in). Stanowisko check – in zamykane jest na 45 minut przed odlotem.

INFORMACJE CELNE I WIZOWE

Przepisy wjazdowe. Obywatele polscy korzystają z prawa do swobodnego przepływu osób w ramach Unii Europejskiej. Dokumentem podróży uprawniającym do bezwizowego wjazdu i pobytu, niezależnie od jego celu, na terytorium Republiki Greckiej do 90 dni jest paszport bądź dowód osobisty. Przed wyjazdem należy się upewnić, czy dokument jest w wystarczająco dobrym stanie technicznym i pozwala na stwierdzenie tożsamości. Z aktualnymi informacjami regulującymi formalne uwarunkowania wjazdu do Grecji i przebywania w tym kraju można zapoznać się na oficjalnej stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Ostrzeżenia dla podróżujących. Na stronach internetowych MSZ (https://www.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/ ostrzezenia/ostrzezenia_dla_podrozujacych) dostępne są ostrzeżenia dla podróżujących. Rekomendujemy, aby regularnie zapoznawać się z tymi komunikatami MSZ, które dotyczą kraju będącego celem podróży zarówno przed przystąpieniem do umowy jak i już po jej zawarciu, przed wyjazdem z Polski.

INNE

Waluta. Euro (EUR) obowiązuje w większości krajów Unii Europejskiej od 01.01.2002 (Austria, Niemcy, Włochy, Francja, Grecja, Portugalia, Belgia, Luksemburg, Finlandia, Irlandia, Hiszpania i Holandia). W krajach, które nie są objęte wspólną walutą EUR obowiązują dotychczasowe waluty narodowe (Wielka Brytania, Szwecja, Norwegia, Dania) – większość z nich można wymieniać jeszcze przed wyjazdem w polskich bankach lub kantorach. Polskie karty płatnicze (należące do międzynarodowych systemów Visa czy Mastercard) są honorowane w większości krajów. W Grecji obowiązuje waluta Euro. 1 EUR = ok. 4,50 PLN.

Informacje zdrowotne. Wyjazdy organizowane przez Organizatora odbywają się do krajów uznawanych za zdrowotnie bezpieczne (Europa i Basen Morza Śródziemnego) – nie są wymagane żadne szczepienia ochronne ani profilaktyczne. Należy jednak zawsze pamiętać o zachowaniu minimum sanitarnego, jak mycie rąk przed jedzeniem, mycie owoców i warzyw lub picie tylko butelkowanej wody mineralnej itd.

Zagubienie paszportu lub innych dokumentów. Uczestnik imprezy w związku z kradzieżą lub zagubieniem paszportu lub innych dokumentów niezbędnych do powrotu do kraju jest zobowiązany zawiadomić miejscowego przedstawiciela Organizatora, który udzieli wszelkich niezbędnych informacji i pomocy oraz zgłosić się do najbliższego konsulatu lub ambasady RP na terytorium kraju pobytu. Urzędnicy konsularni RP zobowiązani są do udzielenia wszelkiej pomocy (łącznie z pomocą finansową i prawną) wszystkim obywatelom RP – w przypadku braku polskiej placówki taką rolę pełnią placówki państw Unii Europejskiej.

Przeloty realizowane są rejsowymi i czarterowymi liniami lotniczymi.

Warunki i postanowienia linia Ryanair: https://www.ryanair.com/pl/pl/Przydatne-informacje/centrum-pomocy/warunki-i-postanowienia