Polityka prywatności i cookies

Spółka Nelmare docenia zaufanie Użytkowników, dlatego też ich dane przechowuje z największą starannością i zachowaniem wysokich standardów bezpieczeństwa, chroniąc je przed ingerencją osób niepowołanych. W poniższym dokumencie przedstawione zostały zasady, jakie są stosowane w zakresie gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych Użytkownika przez Nelmare Sp. z o.o.

 A. Gromadzenie danych osobowych i sposób ich wykorzystania

 1. Administratorami danych osobowych gromadzonych i przetwarzanych w ramach Serwisu jest Nelmare Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Walońskiej 9/2, 50-413 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000542151 | NIP: 8892762288, REGON 360751799, kapitał 120 000,00 zł w pełni opłacony.
 2. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez administratorów zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1, 3 i 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
 3. Użytkownicy Serwisu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez administratorów w celach świadczenia usług przez Serwis oraz w celach marketingowych.
 4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Użytkowników oraz ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu realizacji oraz rozliczania usług świadczonych przez administratorów na rzecz Użytkowników.
 5. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu prawidłowej realizacji usług przez Nelmare Sp. z o.o.
 6. Dane podawane przez Użytkowników są zbierane i wykorzystywane do realizacji Umów zawieranych za pośrednictwem Serwisu, celów księgowych, prezentowania aktualnej oferty Nelmare Sp. z o.o drogą mailową za pomocą Serwisu ofert specjalnych (w przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika) oraz do kontaktowania się z Użytkownikami w ramach obsługi Serwisu, a także do innych czynności związanych z wykonaniem Umowy zawartej w ramach Serwisu.
 7. Dane Kupujących mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
 8. Użytkownicy korzystający z Serwisu pozostają anonimowi do momentu dokonania zamówienia.
 9. Do momentu dokonania zamówienia Nelmare Sp. z o.o. gromadzi jedynie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP), które wykorzystywane są do celów technicznych związanych z administrowaniem serwisem internetowym. Uzyskane tak dane nie są w żaden sposób powiązane z osobą Użytkownika umożliwiającą jego identyfikację. Administratorzy wykorzystują adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji.
 10. Użytkownicy, którzy za pomocą Serwisu dokonują rezerwacji, wypełniają formularz, w którym podają dane osobowe, których uzyskanie przez Nelmare Sp. z o.o. konieczne jest do realizacji usług oferowanych w ramach Serwisu. Wypełnienie formularza oznacza zgodę Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
 11. Dane Użytkowników przechowywane są w specjalnej strefie bezpieczeństwa i mają do nich dostęp tylko i wyłącznie upoważnione osoby związane z Serwisem i zobowiązane do zachowania uzyskanych danych osobowych i informacji w tajemnicy.

B. Zmiana danych osobowych

 1. Użytkownik, który dokonał zamówienia na stronie Serwisu www.nelmare.pl ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz możliwość poprawiania błędnych informacji i usuwania tych danych na żądanie, o ile ich zachowanie nie jest konieczne w związku z wymogami prawa.
 2. Zmiana oraz usunięcie danych osobowych jest dobrowolne.
 3. W przypadku, gdyby Użytkownik uznał takie rozwiązanie za niewystarczające, może zwrócić się z odpowiednim pisemnym żądaniem do Nelmare Sp. z o.o. ul. Walońska 9/2, 50-413 Wrocław.

 C. Pliki cookies

 1. Cookie to plik tekstowy, który zapisywany jest na dysku urządzenia, na którym wyświetlono stronę (tj. komputer, tablet, smartphone) Użytkownika za pomocą przeglądarki internetowej. W plikach cookie nie są gromadzone informacje osobowe, jedynie historia przeglądania strony.
 2. Pliki cookies wykorzystywane są do:
 • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
 • utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.
 1. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” oraz „stałe”. Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Cookies „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 2. Serwisy Nelmare (www.nelmare.pl) w oparciu o pliki cookies może kierować reklamy do użytkowników, którzy odwiedzili stronę www.nelmare.pl podczas korzystania z wybranych narzędzi firmy Google lub innych na stronach emitujących reklamy w ramach sieci reklamowych, które umożliwiają dopasowanie reklam do użytkownika.
 3. Użytkownik w ustawieniach przeglądarki internetowej może uzyskać informacje, w jaki sposób może zapobiec akceptowaniu nowych cookies przez przeglądarkę, w jaki sposób ustawić przeglądarkę, aby informowała o fakcie otrzymania nowych cookies oraz w jaki sposób można całkowicie wyłączyć możliwość przechowywania plików cookies na dysku twardym.
 4. W przypadku wyłączenia obsługi plików cookies niektóre funkcje lub usługi Serwisu Nelmare (www.nelmare.pl) mogą nie działać prawidłowo.

D. Pytania i kontakt

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących niniejszej Polityki prywatności i cookies, prosimy kontaktować się za pośrednictwem Serwisu za pomocą zakładki Kontakt.